Защо да сключите застраховка Гражданска отговорност ОНЛАЙН?

1. Защото е по-изгодно!

Заявяването на застраховка Гражданска отговорност онлайн Ви дава възможност да закупите своята полица на възможно най-ниска цена. Това е така, защото застрахователния договор се сключва директно със застрахователната компания, без комисионна за агенти или посредници. Не трябва да се притеснявате и за куриерските разходи по доставката на полицата, за Вас е безплатна.

2. Защото е по-бързо!

Вече не е нужно да отделяте допълнително време или да пътувате до офиса на застрахователна компания или брокерска агенция. Сега имате възможност да поръчате Вашата застраховка Гражданска отговорност онлайн от дома, офиса или което и да е място, където разполагате с компютър и интернет, в рамките само на няколко минути. Единственото, което трябва да направите е да въведете Вашите данни, както и тези на автомобила във формата за заявка.

3. Защото е по-лесно!

Основната цел на онлайн застраховането е потребителят да бъде максимално улеснен при избора и сключване на полица. За да бъдем сигурни, че това е така ние Ви предлагаме:

  • качествено обслужване;
  • различни опции за плащане;
  • подробна и актуална информация относно застраховка Гражданска отговорност;
  • възможност за консултация по телефон;
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА по куриер на удобно за клиента място; 

Обща информация за застраховка Гражданска отговорност. Въпроси и отговори

В следващите редове ще намерите полезна информация за задължителната застраховка Гражданска отговорност – каква е цената, какви рискове се покриват и какви са лимитите на застраховката, какво е Зелена карта и други. 

Кои лица се считат за застраховани?

Според Застрахователния Кодекс, застраховани лица по риска Гражданска отговорност са собственикът на моторно превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, a също така и всяко лице, използващо МПС с изключение на лицата, придобили го посредством престъпление.

Ето 1 пример: В случай, че предоставите автомобила си на Ваш приятел и той причини ПТП, застраховката ще покрие имуществените и неимуществени вреди на трети лица.

Важно да се знае е, че при продажба на застрахованото МПС, застраховката Гражданска отговорност не се прекратява, а преминава на името на новия собственик, който следва да уведоми писмено застрахователната компания издала полицата в седем дневен срок от придобиването. Самото „прехвърляне” на полицата на новият собственик се извършва посредством застрахователен анекс или застрахователен добавък.

Как да процедираме ако сключим Гражданска отговорност на разсрочено плащане и пропуснем вноска?

Около 50% от клиентите със задължителна застраховка предпочитат да сключат своята полица Гражданска отговорност на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски. Това е удобен вариант за всички които изпитват финансови затруднения или предпочитат да не внасят цялата сума (премия) наведнъж.

Поради натовареното ежедневие често се случва да забравим да направим дължимата вноска по застрахователния
договор
. В такива случаи законодателят е предвидил 15 дневен срок, в който може да се просрочи плащане на вноската, без клиентът да подлежи на някакви санкции. Ако обаче не заплатите дължимата разсрочена вноска след петнадесетия ден от датата на падежа, застрахователният договор се счита за невалиден и водача може да бъде санкциониран.
Водачът подлежи на санкции и ако не сключи застраховка Гражданска отговорност при изтичане на предходната му застрахователна полица.

Увеличава се броят на сключените полици по електронен път 

Над 600 000 електронни договора по застраховка Гражданска отговорност са били издадени от месец юли досега. Напомняме Ви, че от 18 юли 2011 година задължителната застраховка може да се сключва само по електронен път.

Новата система позволява на контролните органи веднага да проверят дали спрян от тях автомобил има валидна Гражданска отговорност или не. Според представители на Комисията за финансов надзор (КФН), благодарение на електронната система случаите на измами с нелигитимни брокери и агенти са сведени до минимум.

От КФН отчитат увеличаване на броя на застрахованите автомобили спрямо миналата година. Според изискванията на ЕС не по-малко от  90% от регистрираните автомобили трябва да имат задължителната застраховка. За миналата година в България сключените полици са едва 70%. Очакванията са, че с помощта на  електронната система във всеки един момент може да се получи точна информация за това, какъв е броят на застрахованите автомобили.

Вече всеки шофьор, може да провери дали един автомобил има Гражданска отговорност, или не. Проверките се правят на уеб сайта на Гаранционния фонд на адрес http://eisoukr.guaranteefund.org/.

Очаква се най-много шофьори да подновят застраховката си през този и следващия месец. Издаването на  полица по електронен път става приблизително за около 2 минути. Договорите за сключена застраховка Гражданска отговорност ще продължат да бъдат на хартиен носител, подписан както от застрахователя, така и от клиента, но ще бъдат невалидни, ако не са отбелязани в електронната система.

 

Какво представлява застраховката Гражданска отговорност?

Това е застраховка със задължителен характер за всички водачи на моторни превозни средства. Сключва се с цел да се обезщетят всички имуществени или неимуществени вреди, нанесени на трети лица при виновно причинено пътно транспортно произшествие от водача на МПС.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от 1 месец до 1 година. Съществува възможност за разсрочено плащане на премията, като според предпочитанията си клиентът би могъл да плати на 2,3 или 4 вноски.


Каква е онлайн Гражданска отговорност?

На практика няма никаква разлика дали ще сключите Вашата застраховка Гражданска отговорност онлайн или по какъвто и да било друг начин (чрез агент/брокер и др.). Разликата е единствено в това, че сключвате на по-ниска цена, много бързо и лесно от всякъде, където имате компютър и достъп до интернет.

Услугата онлайн Гражданска отговорност е практика, която успешно се прилага, повече от десет години в страни като Италия, Германия, Англия и други.


Какво е застрахователен договор?

Това е договор по силата, на който застрахователят се задължава, срещу получаването на определена парична премия, да поеме определен риск и при настъпване на уговорените в застраховката събития да заплати на застрахования или трето лице обезщетение.

В допълнение към собственика на превозното средство, в договора за сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да бъде включено лице, посочено в свидетелството за регистрация на превозното средство, лице, което е упълномощено да използва превозното средство или други лица, които притежават документ за разрешение/p>

Един договор е невалиден, когато липсва застрахователна полица.


Какво покритие предлага застраховката Гражданска отговорност?

Този вид застраховка осигурява изплащане на обезщетения единствено на потърпевши лица, в следствие на ПТП. Това означава, че при настъпване на ПТП, щетите по автомобила, на водача виновно причинил ПТП, няма да бъдат покрити от гражданската му отговорност. Имуществени вреди на автомобила, в този случай, биха могли да бъдат изплатени от застраховка Каско, която обаче няма задължителен характер.

Онлайн Гражданската отговорност предлага идентично покритие със застраховката сключена чрез агент, брокер или в директно в клон на застрахователна компания.


Колко струва застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Размерът на застрахователната премия зависи от рисковия коефициент на собственика, техническите параметри на моторното превозно средство, предназначението на автомобила, възрастта и шофьорският стаж на собственика и региона, в който се управлява.

При сключване на онлайн Гражданска отговорност получавате по-ниска цена, тъй като няма комисионни за посредници.


Какво означават термините „имуществени вреди” и „неиумществени вреди”?

В случаите, в които има пострадали хора говорим за „неимуществени вреди”. „Имуществени вреди”, са най-общо казано материалните вреди, които са настъпили в следствие на ПТП.


Какви са лимитите на застраховка гражданска отговорност?

Минимални лимити за застраховка Гражданска отговорност:
- За причинени имуществени щети – до 1 млн. лева;
- За причинени неимуществени щети – до 1 млн. лева;
- За причинени неимуществени щети на повече от 1 пострадало лице – до 5 млн. лева.

Тези минимални лимити на отговорност, по закон са задължителни. Те биха могли да бъдат увеличени по желание на застрахования, но това налага допълнително увеличаване на цената на застраховката.

Лимитите при онлайн Гражданската отговорност не се различават от лимитите на сключената по стандартен начин застраховка.


Какво представлява системата „бонус-малус” на Гарнционния фонд?

През 2011 година, в застрахователния бизнес в България бяха въведени, някои практики, които вече се прилагат успешно в редица страни от ЕС и света. Такива практики са онлайн застраховките, както и въвеждането на системата „бонус – малус” към Гаранционния фонд. Това означава, че от 26.07.2011 всеки водач, който желае да сключи застраховка гражданска отговорност, ще бъде проверен в системата на ГФ за броят виновно причинени ПТП. По този начин водачите, които имат виновно причинени ПТП ще бъдат длъжни да заплатят по-голяма цена за своята застраховка Гражданска отговорност, в зависимост от броят причинени ПТП.

Също така, фактор в ценообразуването на застраховката Гражданска отговорност ще бъде и възрастта на водача, региона, където ще бъде управлявано МПС, както и шофьорския стаж на водача.