Права за ползване

Сайтът има единствено информативен характер и не ангажира по никакъв начин своите посетители със застрахователно дружество или покупка на продукт.

Сайтът няма статут на застрахователно дружество. Сайтът има роля единствено на посредник между своите посетители и сайтове на застрахователни компании.

Информацията за предлаганите услуги и продукти е взета от сайтове на застрахователни компании и институции, както и от други източници в интернет. Сайтът не носи каквaто и да било, отговорност, за верността, а също и за неточности или пропуски в съдържанието.

На сайта не се събират лични данни на посетителите.

В сайта се съдържат хипервръзки. Сайтът не носи отговорност за съдържанието, към което водят тези хипервръзки.